Forum Humanum
-foredrag med viden, perspektiv
og eftertanke ..... til tiden

fot_fra_aro.jpgForedrag:

Lykke-Per

Gustaf

Det moderne gennembrud

Tidsånden

Intethedens brigade

Magten og afmagten

Den sidste socialdemokrat

Velfærdsstatens udvikling

Egnsforedrag


Tre vestfynske kunstnere og personligheder


I øjeblikket holder jeg egnsforedrag om tre personligheder fra min barndomsegn:

Digteren Ambrosius Stub (1705-1758) – født på Vestfyn i landsbyen Gummerup, hvor jeg boede de første 20 år af mit liv. Foredraget fortæller historien om skræddersønnen, foragten for overklassen og samtidige livsforløb på de bonede gulve på de vestfynske godser, om økonomisk upålidelighed og personlige svigt.
Og om dét han mestrede: de gudelige arier og digtene, som jeg læser op af undervejs.

Digteren Lars Clausen (1841-1893) ernærede sig som skrædder og damaskvæver på godset Wedellsborg ved Lillebælt. Samtidig dyrkede han digtningen. Gennem oplæsning får tilhørerne et indtryk af, at han ikke var rig på jordisk mammon, men derimod ejede sindets rigdom.
Lars Clausen var egnens digter – efter sin død værdsat og æret med en mindesten ved Wedellsborg med indskriften
"Den sande lykke er kun sjælefred og kommer ej de ydre vilkår ved”.

Kunstmaleren Erik Køllner (1921-1965) kom i mit barndomshjem i Gummerup. Han blev født i Gelsted på Vestfyn, fltyttede en del rundt bl.a. til Ålborg, hvorfra han som ung tog videre flyttede som ung til Brydegård ved Assens. Han blev Vestfyns maler og opsøgte borgerskabet med malerier og skitser under armen, solgte dem billigt for at overleve og fortsatte samtidig sit barske liv med voldsomme drukture og psykiske udsving.
Foredraget fortæller om malerierne, om legen med lyset og mørket i det vestfynske landskab og om lyset og mørket i Erik Køllners eget liv og hans pludselige død i en lille landsby på Gran Canaria under et længerevarende ophold dér.
Mange begivenheder på godt og ondt i Erik Køllners liv blev også en del af mit eget liv, og jeg husker, hvordan hans malerier fra deres plads på væggene i barndomshjemmet kom til at fortælle historier om min fødeegn.
Foredraget kan suppleres med en mindre udstilling af Erik Køllners værker, som jeg og min familie ejer. Læs mere om Erik Køllner i 2. sektion om
Køllner-selskabet.

Mindesten i den vestfynske landsby Gummerup, hvor Ambrosius Stub (1705-1758) blev fødtDen fredede Ambrosius-eg på Valdemar Slot, Tåsinge. Ambrosius Stub var skriver på slottet ca. 1750. Egen er over 400 år gammel.

Digteren Lars Clausen (1841-1893) boede på Wedelsborg på Vestfyn.

Vestfyns maler Erik Køllner (1921-1965) på stranden ved Brydegård på Vestfyn.

"Det vigtigste er publikum" Personlige data Uddannelse Interesser Booking m.v.  

E-mail
1. sektion: Forum Humanum

2. sektion: Køllner-selskabet

3. sektion: Bloggen OM Forum Humanum, Vejlby Toften 122, 8240 Risskov., tlf.: 21 79 89 94
Foredrag v. Steen Ole Hedelund Jørgensen om kunstnere fra den vestfynske egn <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"> <meta name="generator" content="Microsoft FrontPage Express"> <meta name="description" content=" Foredrag v. Steen Ole Hedelund Jørgensen om vestfynske kunstnere: Ambrosius Stub, Lars Clausen og Erik Køllner"> <meta name="keywords" content=" Steen Ole, Ambrosius Stub, Lars Clausen, Erik Køllner"> <meta name="copyright" content="Steen Ole Hedelund Jørgensen"> <meta name="author" content="Steen Ole Hedelund Jørgensen"> <meta name="robots" content="all"> </head> <!--webbot bot="HTMLMarkup" endspan --></strong></font></td> </tr> </table> </div> </body> </html>