"Netavisen Forum Humanum, Steen Ole Hedelund Jørgensen, foredrag"

Forum Humanum

NetNetavisen Forum Humanum -en etisk ramme mod egoismen og for et humant og solidarisk menneskesyn

  Kontakt Booking

1. sektion 2. sektion 3. sektion

Forum Humanum
-foredrag med viden, perspektiv og eftertanke
.... til tiden

Vestfyns maler
-Forum Humanum deltager aktivt i at redde kulturarven
efter kunstmaleren Erik Køllner
Bloggen OM
-debatsted indenfor etik
og værdibaseret politik

storm p 2.jpg

”I efteråret 1964 fik Erik Køllner den ide at tage afsted til Gran Canaria i 3 måneder.

Turen blev finansieret gennem salg af aktier,som efter turen skulle indløses med malerier.

I begyndelsen af februar 1965 tog han afsted sydpå til solskinsøen.

Turen blev ikke en solskinstur for Erik Køllner.

6 dage efter ankomsten til Gran Canaria døde han i
sin seng på et hotelværelse.
Det var d. 11. februar.

På værelset fandt myndighederne tomme øl- og spiritusflasker samt et pilleglas”.

EK GL Avernæs 1952.jpg

OM den sidste socialdemokrat
”...Det endte i et forbrugerisk åndsløst tyranni.…..Her stoppede den socialdemokratiske vision, men kravene til nytænkning er der stadig”.
OM tillid

”Den personlige tillid er fra start baseret på en risiko. Forsøget på at skabe tillid kan ende i skuffelse”.
OM fortrydelse

”Cirkulært finder fortrydelsen sit afsæt og udløser et nyt nu. Derfor er fortrydelsen ikke definitiv og absolut, men refleksiv og fornyende”.

OM dannelse
”Rønshoved Højskole og Rønshovedgruppen er guruens og præsteskabets tempel”.
OM netidentitet
”På internettet er dét, der umiddelbart opfattes som en konstruktion af vildledende og løgnagtige netidentiteter, en dekonstruktion af fundamental etik...et fravalg af fællesskabet”.
OM udsyn
”Mod øst er der et vindue. Nærmest en sprække. Kun lidt lys slipper ind. I østen stiger solen op. Det må være morgen”.
OM selvforvaltning og mere demokrati
Mangel på indsigt i den historiske kamp for demokratiet er farlig, fordi den kan sløre, at demokratiet er sårbart".

Forum Humanum: Eckersbergsgade 25, 1. th., 8000 Aarhus C. Tlf.: 21 79 89 94 Mail: forumhumanum@mail.dk Foredragsholderen fot_fra_aro.jpg